Over ons

Oprichting : Lodewijk Janssens

De stichter van het eigenlijke Toneelfonds was Lodewijk Janssens.  Hij werd in 1842 in Antwerpen geboren, maar groeide op in Limburg.  Hij werd beeldhouwer en zijn houtsnijwerk is nog in verschillende kerken (w.o. die van Scherpenheuvel) terug te vinden.

In 1872 kwam hij opnieuw naar zijn geboortestad en werd er redacteur van het 'Handelsblad van Antwerpen,' waarvoor hij de letterkundige rubriek verzorgde.  Door dit beroep en de vele contacten met auteurs groeide de idee dat een eigen Vlaamse uitgeverij noodzakelijk was. Lodewijk, die 'de Limburgse Conscience' genoemd werd, was zelf ook auteur van talrijke romans en verhalen.

In 1876 vestigde hij zich als uitgever in de Carnotstraat.

In 1880 nam hij een drukkerij over en richtte een 'Drukkerij, Papierwinkel, Toneel- Boek- en Muziekuitgeverij' op.

Er verschenen ontelbare werken, vooral toneelstukken.

Al snel groeide de firma uit tot de belangrijkste toneeluitgeverij van Zuid- en Noord-Nederland.

Tussen 1888 en 1891 verscheen er 'Het Zondagsblad van Antwerpen' en vanaf 1890 werd ook nog het satirische weekblad 'Tybaert de Kater' door Lodewijk Janssens uitgegeven.

Na de dood van Lodewijk in 1896 werd de firma door zijn drie zoons (Emiel, August en Joseph) verdergezet onder het motto 'met drieën één'.

Emiel, August en Joseph Janssens

In 1910 wil Emiel zelfstandig worden en begint een eigen papierhandel, die nog tientallen jaren van vader op zoon wordt verdergezet als papier- en kantoorboekhandel 'Ernest Janssens' in de Carnotstraat.

De twee andere broers, August en Joseph, besluiten de firma te splitsen in 1912:

August (Gust) krijgt de drukkerij en baat die verder uit in de Kerkstraat.

(Hij had in 1896 in Borgerhout al een solovlucht gewaagd met een eigen drukkerij.)

Later gaat ook hij werken uitgeven, van o.a. Pol de Mont, Maurits Sabbe.  De eerste dichtbundel van Paul van Ostaijen 'Music Hall' werd door hem in 1916 gedrukt.

Deze drukkerij werd nog tot in 1972 door zijn erfgenamen verdergezet.

Joseph (Jef) opent in de Jezusstraat een 'Toneel- Boek- en Muziekhandel' (sinds 1919);

In 1925 wordt deze firma nogmaals opgesplitst onder Josephs zonen Jozef (Jos) en Eugeen (Emiel):

1926 tot nu

De Toneelhandel gaat naar Jozef (Jos) Janssens en verhuist in 1926 naar de Kruikstraat in Antwerpen. De naam wordt veranderd in 'Toneelfonds J. Janssens'. Als zaakvoerder wordt Jozef in 1967 opgevolgd door zijn zoon Jan (die in 1988 overlijdt).  In 1983 komt Jans dochter Jessica mee in het bedrijf, die zaakvoerster bleef tot eind 2020.

In 1994 neemt de firma haar intrek in een nieuw gebouw aan de Te Boelaerlei 107 in Borgerhout.

In 2005 werd een licentie als erkende beheersvennootschap voor het innen van opvoeringsrechten verkregen, in 2018 werd dit volgens Europees recht omgezet naar een onafhankelijke beheerentiteit.

Per 1 januari 2021 gaat de firma verder onder de vleugens van zaakvoerder Peter Stoop en zijn team. Peter is al tientallen jaren actief in de toneelsector en is ervaren in het uitgeven en beheren van auteursrechten. Wij zijn een enthousiaste club mensen die met persoonlijke aandacht haar auteurs, vertalers en toneelclubs wil dienen met het uitgeven en verkopen van toneel/musical scripts. Alsmede het beheren van toneelrechten. Chris Ledure is onze contactpersoon in Antwerpen. Chris is al meer dan 30 jaar verbonden aan onze uitgeverij. En is naast onze uitgeverij ook actief als regisseur.

Praktische informatie

Toneelfonds J. Janssens bvba
Grote koraalberg 4 bus 001
B-2000 Antwerpen

(per heden ons nieuwe kantoor en bezoek adres.)

Toneeluitgever – Toneelboekhandel- Literair agent
Onafhankelijke beheerentiteit voor het beheer van auteursrechten

Tel.: +32 (0)3 366 44 00
RPR Antwerpen
BTW nummer BE0404.777.139