Disclaimer en Privacy

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toneelfonds Janssens.

Uw persoonsgegevens en uw privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Toneelfonds Janssens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Toneelfonds Janssens, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Toneelfonds Janssens verstrekt. Toneelfonds Janssens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

·       Uw verenigingsnaam/bedrijfsnaam

·       Uw voor- en achternaam

·       Uw adresgegevens

·       Uw telefoonnummer

·       Uw website en e-mailadres

·       Uw bankgegevens

·       Uw IP-adres

WAAROM TONEELFONDS JANSSENS GEGEVENS NODIG HEEFT
Toneelfonds Janssens verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of nodig is voor de dienstverlening van Toneelfonds Janssens
Daarnaast kan Toneelfonds Janssens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening inzake tonelstukken.

HOE LANG TONEELFONDS JANSSENS GEGEVENS BEWAART
Toneelfonds Janssens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel van verwerking, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunt u conform onderstaand lid; inzin, aanpassen of laten verwijderen.

DELEN MET ANDEREN
Toneelfonds Janssens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of afspraak met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Toneelfonds Janssens deelt uw aankoopgegevens toneelstukken met betreffende auteursrechtenbureau.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Toneelfonds Janssens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Toneelfonds Janssens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Toneelfonds Janssens maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Toneelfonds Janssens bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Toneelfonds Janssens te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Toneelfonds Janssens heeft hier geen invloed op.
Toneelfonds Janssens heeft Google geen toestemming gegeven om via Toneelfonds Janssens verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@toneeluitgeverijvink.nl of ons correspondentie adres. Toneelfonds Janssens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Toneelfonds Janssens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Toneelfonds Janssens maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Toneelfonds Janssens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Toneelfonds Janssens op via info@toneelfonds.be.

Toneelfonds.be is een website van Toneelfonds J. Janssens BVBA.

Toneelfonds Janssens is als volgt te bereiken:

Postadres: Grote Koraalberg 4 bus 0.01, 2000 Antwerpen

Vestigingsadres: Grote Koraalberg 4 bus 0.01, 2000 Antwerpen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 0404777139

Telefoon: 03 3 664400

E-mailadres: info@toneelfonds.be