Toelating tot opvoering?

Voor het opvoeren van een toneelstuk of musical dient u eerst toestemming te vragen aan de rechthebbende, vertegenwoordigd door Toneelfonds Janssens en/of een beheersvennootschap. Zorg er voor dat je voor je première de toelating verkregen hebt, want illegale opvoeringen worden gesanctioneerd.

Vraag minimaal 4 weken voor de eerste opvoering uw toelating aan.